دسترسی سریع
حسن‌آقا مشروطه

حسن‌آقا مشروطه

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۷۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی تکنولوژی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951400دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری نساجی
13771385دانشگاه یزدسرپرست آزمایشگاه‌های نساجی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بافندگی ۱
منسوجات بی‌بافت
کفپوش‌های ماشینی
تکنیک و تجزیه فنی بافت پارچه
آزمایشگاه فیزیک الیاف
آزمایشگاه کنترل کیفیت نساجی
مواد مرکب با الیاف

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
منسوجات بي بافت
فرش
خواص فيزيكي و مكانيكي منسوجات
منسوجات صنعتي

اطلاعات تماس

mashroteh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hmashroteh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۸
31232543 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )