لینک های ضروری
سید مجتبی متین‌خواه

سید مجتبی متین‌خواه

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه امیرکبیرمهندسی فناوری اطلاعات- شبکه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه امیرکبیرمهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری
اصول فناوری اطلاعات
مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
تجارت االکترونیک
پرداخت الکترونیک
امنیت شبکه
سیستم عامل
طراحی صفحات وب
پایگاه داده
طراحی چابک در مهندسی نرم افزار

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شبكه هاي نسل پنجم موبايل
رايانش مه و ابر
امنيت اطلاعات
شهرهوشمند و اينترنت اشيا

اطلاعات تماس

matinkhah [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/matinkhah ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر، اتاق ۲۲۱
31232361 38200145