دسترسی سریع
سید مجتبی متین‌خواه

سید مجتبی متین‌خواه

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه امیرکبیرمهندسی فناوری اطلاعات- شبکه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه امیرکبیرمهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری اطلاعات
1401-دانشگاه یزدعضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی صفحات وب
اصول فناوری اطلاعات
مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
معماری کامپیوتر
پرداخت الکترونیک
امنیت شبکه
روش های بهینه سازی در شبکه های کامپیوتری
مجازی سازی و نرم افزاری سازی شبکه های کامپیوتری
مدیریت شبکه
اینترنت اشیاء و رایانش مه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شبكه هاي نسل پنجم موبايل
رايانش مه و ابر
امنيت اطلاعات
شهرهوشمند و اينترنت اشيا

اطلاعات تماس

matinkhah [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/matinkhah ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر، اتاق ۲۲۱
03531232361 ۰3538200145
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 11)