دسترسی سریع
سید مجتبی متین‌خواه
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر

1. مطالعه، تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشران شهرداري در تحقق شهر هوشمند (1398/10/10)