لینک های ضروری
سید مجتبی متین‌خواه
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر

1. مطالعه، تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشران شهرداري در تحقق شهر هوشمند ()