دسترسی سریع
محمد مظلوم

محمد مظلوم

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه اصفهانشیمی تجزیه
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه تربیت معلم تهرانشیمی تجزیه
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه کاشانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدمشاور رئیس دانشگاه در امور فناوری و آزمایشگاه‌ها
14011403دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم پایه دور نهم هیأت ممیزه
13921393دانشگاه یزدرییس پردیس دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی تجزیه پیشرفته (کارشناسی ارشد)
الکتروشیمی تجزیه‌ای (کارشناسی ارشد)
مباحث نوین (کارشناسی ارشد)
شیمی تجزیه در حلال‌های غیر آبی (دکتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ساخت سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي وپروسكايت
ساخت ابرخازن هاي متقارن و نامتقارن
زيست حسگر الكتروشيميايي

اطلاعات تماس

mazloum [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mazloum ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232662 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 60)