لینک های ضروری
محمد مظلوم

محمد مظلوم

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه اصفهانشیمی تجزیه
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه تربیت معلم تهرانشیمی تجزیه
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه کاشانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1392-دانشگاه یزدرییس پردیس دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی تجزیه پیشرفته (کارشناسی ارشد)
الکتروشیمی تجزیه‌ای (کارشناسی ارشد)
مباحث نوین (کارشناسی ارشد)
شیمی تجزیه در حلال‌های غیر آبی (دکتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ساخت سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي وپروسكايت
ساخت ابرخازن هاي متقارن و نامتقارن
زيست حسگر اكتروشيميايي

اطلاعات تماس

mazloum [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mazloum ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232662 38210644