لینک های ضروری
محمد دشتی

محمد دشتی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911396دانشگاه EPFL سوئیسعلوم کامپیوتر و مخابرات
کارشناسی ارشد13891391دانشگاه صنعتی شریفمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی13851389دانشگاه صنعتی شریفمهندسی فناوری اطلاعات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971397EPFL سوئیسمحقق پسادکتری
13951395مرکز تحقیقات شرکت مایکروسافتفرصت مطالعاتی
13881391مرکز راهکارهای هوشمند اطلاعاتیتوسعه‌دهنده ارشد جاوا
13861391شرکت پردازشگران شریف یزدبنیان‌گذار و توسعه‌دهنده
13871388شرکت همکاران سیستمتوسعه‌دهنده جاوا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پایگاه‌داده‌ها
مهندسی نرم‌افزار
برنامه‌سازی پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سیستم‌های توزیع‌شده
سیستم‌های یادگیری ماشین
سیستم‌های پایگاه‌داده‌

اطلاعات تماس

mdashti [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mdashti ساختمان فنی و مهندسی ۱
38200145