دسترسی سریع
مرتضی فلاح

مرتضی فلاح

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۰دانشگاه تهرانادبیات محض
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه آزاد مشهدادبیات محض
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه پیام نور مشهدادبیات محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متون حماسی
ادبیات معاصر
تاریخ زبان فارسی
مقدمات زبان‌شناسی
تاریخ ادبیات فارسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ادبيات حماسي
ادبيات حماسي

اطلاعات تماس

mfallah [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mfallah ساختمان استقلال، طبقه همکف، اتاق ۲۱۰
31232935 38212788
اتاق مجازی