لینک های ضروری
محمد‌حسین ابویی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. ارزیابی رضایتمندی مشتری با رویکرد دینامیکی آنالیز شکاف

فهیمه فارغ, محمدحسین ابویی, یحیی زارع مهرجردی, محمدصالح اولیاء (1398).، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، یزد

2. مدل پویا تاثیر دانش مشتری بر شاخصهای عملکرد شرکت در شرکتهای فنآوری اطلاعات بابهره گیری از تئوری داده بنیاد

سیددانیال بیدگلی, محمدصالح اولیاء, عیسایی محمدتقی, محمدحسین ابویی (1397).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد

3. دسته بندی مشتریان و شناسایی مشتریان برتر در صنعت حمل و نقل ریلی بار با استفاده از الگوریتم CHAID

امیر حاجی میرزاجان, محمدحسین ابویی (1396).، دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران، تهران

4. Investigating the Effectiveness of Entrepreneurial Marketing Aspects on the Success of Knowledge-Based Companies A Case Study

Mahdi Siamak, Mohammad Hossein Abooie, Mojtaba Qolipour, Ali Mostafaei Pour (2017)., 7th International Conference on Industrial Engineering and Operations,

5. شناسایی اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی صنعت بانکداری)

کوثر روشنی, محمدصالح اولیاء, محمدحسین ابویی (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

6. Optimal Parameters For Binomial CuSum Control Charts

mehrnaz noroozi, Mohammad Hossein Abooie (2016)., , تهران

7. بهبود جریان حرکت بیماران در بخش مراقبت های ویژه

امین محمودیان دهکردی, سمیه سعادت, محمدحسین ابویی (1395).، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2016)، مشهد

8. پایه گذاری سیستم خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی (ای اف کیو ام) با بهره گیری از روش پروفرما و ارائه پروژه های بهبود معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد

محمدحسین ابویی, پرستو دمرچی (1395).، چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران

9. Competitive Three Echelon Supply Chain Network Design

, Mohammad Hossein Abooie, Davood, Ahmad Sadeghieh (2016)., 12th International conference on industrial engineering, تهران

10. بررسی بهره وری صنعت فولاد با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست

محمدحسین ابویی (1394).، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، مشهد

11. ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در بانک ها

محمدحسین ابویی, محمدصالح اولیاء, محمدعلی وحدت , نورالدین سلیمی (1394).، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران

12. طراحی زنجیره تامین دو سطحی، چند محصولی مواد زوال پذیر

ابوالفضل جوان کیانی, محمدحسین ابویی (1394).، دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع، تهران

13. بررسی و تعیین اولویت عوامل موثر بر بازاریابی نانو پوشش های خود تمیز شونده

محمدحسین ابویی (1394).، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد، اصفهان

14. شناساییو الویت بندی عواملموثر بازاریابی رابطه مند در رضایتمندی مشتریان بخش خدمات بانکی

مرتضی محبوبی, محمدعلی وحدت , محمدحسین ابویی (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

15. طراحی زنجیره تامین چهار سطحی چند محصولی حلقه بسته اقلام زوال پذیر

ابوالفضل جوان کیانی, محمدحسین ابویی (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

16. Competitive Three Echelon Supply Chain Network Design Considering Service Level and Disruption

Ahmad Sadeghieh, , Davood, Mohammad Hossein Abooie (2015)., 11th International Industrial Engineering Conference, تهران

17. طبقه بندی و اولویت بندی نیازهای مشتریان بانک با به کارگیری مدل کانو و میانگین موزون

سعید اتحادی, محمدحسین ابویی, وحید اتحادی (1393).، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

18. اولویت بندی معیارهای موثر بر توانمندسازی کارکنان

نوالدین سلیمی, محمدحسین ابویی (1393).، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

19. شناسایی بازار بالقوه و کسب سهم بیشتری از بازار یک شرکت

محمدحسین ابویی (1393).، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن21، تهران

20. یک رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی برای برنامه ریزی سفارش و تخصیص فضای قفسه در صنعت خرده فروشی با تقاضای وابسته به مکان نمایش و موجودی

محمدمهدی لطفی, الهه قضاوی, محمدحسین ابویی, محمد صابر فلاح نژاد (1392).، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

21. Labor Productivity Modeling in Oil Industry Using System Dynamics

, Hasan Khademi Zare, Mohammad Hossein Abooie, Ali Mostafaei Pour, (2014)., 4th International Conference on Industrial Engineering and Operation Management (IEOM,