دسترسی سریع
محمد‌حسین ابویی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. اجراي نظام آراستگي در شركت گاز استان يزد (<NOBR dir="ltr">1398/01/18</NOBR>)

2. برنامه ريزي استراتژيك شركت شهيد قندي (<NOBR dir="ltr">1391/02/06</NOBR>)