دسترسی سریع
محمد حیدری

محمد حیدری

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه یزدریاضی کاربردی - آنالیز عددی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه یزدریاضی کاربردی - آنالیز عددی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی آنالیز عددی
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی
محاسبات عددی
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
نرم افزار ریاضی
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
آنالیز عددی پیشرفته
مسائل مقدار مرزی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حل عددي معادلات ديفرانسيل و انتگرال با استفاده از توابع پايه‌اي
استفاده از برخي درونياب‌هاي خاص مانند بيركوف در حل عددي معادلات تابعي
حل عددي معادلات ديفرانسيل و انتگرال تصادفي
روش‌هاي تفاضلات متناهي استاندارد و غير استاندارد بر مبناي روش‌هاي خطي‌سازي

اطلاعات تماس

m.heydari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mheydari ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232698 38210695
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 15)