دسترسی سریع
محمد‌حسین مختاری

محمد‌حسین مختاری

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه صنعتی مالزیسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه تونته هلندسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۵دانشگاه شهید باهنر کرمانمهندسی کشاورزی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی احیا و مدیریت مناطق خشک و بیابانی
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی کنترل بیابان‌زایی انسانی و کویرشناسی
13931395دانشگاه یزدمعاون مدیر تحصیلات تکمیلی
13811382اداره کل حفاظت محیط زیستعضویت در کمیته فرعی رفع آلودگی هوا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور تکمیلی
سنجش از دور (محض)
کارتوگرافی
عكس‌های هوايی
كاربرد سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافيايی در كشاورزی
سامانه‌های اطلاعات جغرافيايی
زبان تخصصی
كشت و تكثير گياهان مرتعی
اصول كشاورزی درمناطق خشک وبيابانی
اصول زراعت در مناطق بيابانی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
منشا يابي خارجي و شناسايي مناطق مستعد فرسايش و طوفان هاي گرد و غبار
ارزيابي و مقايسه ميزان تبخير و تعرق با استفاده از روشهاي مختلف بيلان انرژي مبتني بر تصاوير ماواره اي در حوضه ها ي آبخيز استان يزد
مناطق مستعد به نشت و شق در بافت قديم و جديد شهر يزد بر اساس خصوصيات فيزيكي، شيميايي
امكان سنجي و راه اندازي آزمايشگاه سنجش از دور در دانشگاه يزد

اطلاعات تماس

mh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mh.mokhtari ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31233222 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)