دسترسی سریع
سید محسن میرحسینی

سید محسن میرحسینی

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه پوترا مالزیسیاست و حکومت (روابط بین‌الملل)
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه امام صادق (ع)علوم سیاسی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه امام صادق (ع)علوم سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ
13951399دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی حقوق و علوم سیاسی
13941395دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی
13801384دانشگاه یزدمدیر کل امور فرهنگی
13761379دانشگاه یزدمدیر روابط عمومی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ روابط بین‌الملل
جنبش‌های اسلامی معاصر
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
كلیات حقوق اساسی
خلیج فارس و مسایل آن
اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
متون سیاسی به زبان انگلیسی (الف، ب)
حقوق بین‌الملل عمومی (الف، ب)
مسایل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران
کلیات مطالعات منطقه ای
روابط ایران و کشورهای خاورمیانه
سیاست بین الملل
مطالعات منطقه ای
امنیت خاورمیانه ونظام بین الملل

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روابط بين الملل
مطالعات منطقه اي
سازمان هاي بين المللي
مطالعات خليج فارس

اطلاعات تماس

mmirhosaini [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mirhosseini ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233395 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)