لینک های ضروری
قاسم میرجلیلی

قاسم میرجلیلی

استاد، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۸دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی برق الکترونیک
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه فردوسی مشهدمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1387-انجمن بین‌المللی مهندسین برق و الکترونیکعضو ارشد
13891393دانشگاه یزدمدیر گروه برق مخابرات
13801386دانشگاه یزدرئیس مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات رایانه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های کامپیوتری
شبکه‌های مخابرات داده
شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته
شبکه‌های بی‌سیم مخابرات دیجیتال
مخابرات پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های مخابرات داده
شبکه‌های بی‌سیم

اطلاعات تماس

mirjalily [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mirjalily ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۶
31232394 38200144