دسترسی سریع
قاسم میرجلیلی

قاسم میرجلیلی

استاد، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۸دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی برق الکترونیک
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه فردوسی مشهدمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1387-انجمن بین‌المللی مهندسین برق و الکترونیکعضو ارشد
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه
13891393دانشگاه یزدمدیر گروه برق مخابرات
13801386دانشگاه یزدرئیس مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات رایانه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های کامپیوتری
شبکه‌های مخابرات داده
شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته
شبکه‌های بی‌سیم مخابرات دیجیتال
مخابرات پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شبكه هاي مخابراتي
ارتباطات بي سيم

اطلاعات تماس

mirjalily [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mirjalily ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۶
31232394 38200144
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 13)