لینک های ضروری
قاسم میرجلیلی
استاد، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

1. یهبود گذردهی همراه با رعایت فاکنورهای توازن و انصاف در شبکه های توری بی سیم چند رادیویی و چند کاناله

ابراهیم نیک ملکی, قاسم میرجلیلی (1398).، بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، یزد

2. بهبود مسیریابی چندپخشی آگاه از کیفیت خدمات در شبکه های موردی متحرک

فریبا اوصالی, دانش زینالی گرگری, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی (1398).، بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، یزد

3. Palm Print Recognition using Modified Local Features based on Sparse Classifier

Pouya Akhoundzadeh Asl, Hossein Ebrahimnezhad, (2019)., 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019), یزد

4. SBGRP as an Improved Stable CDS-Based Routing Protocol in Vehicular Ad hoc Networks

Reyhaneh Gazori pozve, (2019)., 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019), یزد

5. History-based Network Selection in Heterogeneous Wireless Multimedia Networks

Maryam Masumi estahbanati, (2019)., 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019), یزد

6. On the Performance Enhancement of Routing Protocols in the Internet of Underwater Things

Parisa Rafiee, Nima Noori, (2019)., 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019), یزد

7. بهبود طراحی بین لایه ای در شبکه های توری بی سیم چند دروازهای با در نظر گرفتن تأخیر و انصاف

سمانه آقاشاهی, قاسم میرجلیلی, علی اکبر تدین تفت (1397).، چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، تبریز

8. مسیریابی جغرافیایی پایدار مبتنی بر ستون فقرات با استفاده از چراغ های راهنمایی به عنوان پل درشبکه های اقتضایی خودرویی

ریحانه گازری پزوه, قاسم میرجلیلی (1397).، چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، تبریز

9. Throughput Enhancement of D2D-enabled Cellular Systems using a Situation-aware Mode Selection Approach

Laleh Eslami, (2018)., IEEE 3rd International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP 2018), چین

10. Load balanced ad-hoc on-demand routing based on weighted mean queue length metric

, , Jamshid Abouei, Amir hoseyn Fahim raouf (2018)., 26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018), مشهد

11. تخصیص منابع با هدف بهبود گذردهی، رعایت انصاف و توازن در شبکه های توری بی سیم چند رادیویی - چند کاناله

ابراهیم نیک ملکی, قاسم میرجلیلی, اسماعیل نیک ملکی (1397).، بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، مشهد

12. تخصیص بهینه منابع برای تامین زنجیره سرویس در مراکز داده بر بستر شبکه نوری کشسانی

عاطفه خطیری علیایی, قاسم میرجلیلی (1397).، دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها، تهران

13. مدیریت دسترسی به منابع با هدف بهبود گذردهی در شبکه های توری بی سیم چندرادیویی چندکاناله

ابراهیم نیک ملکی, قاسم میرجلیلی, اسماعیل نیک ملکی (1396).، بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران

14. Toward Improving Coding-aware Routing in Multi hop Wireless Networks

Parisa Rafiee, (2017)., 4th International Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI2017), تهران

15. Interference Modeling for Energy Aware Geographical Routing in Cognitive Radio Adhoc Networks

Soodeh Amiri Doomari, (2017)., 3rd Iranian Conference on Signal Processing and Intelligent Systems, شاهرود

16. A Survey of Distributed Resource Allocation for Device-to-Device Communication in Cellular Networks

Omid Yazdani, (2017)., The 19th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing, شیراز

17. A cluster-based geographical routing protocol for multimedia cognitive radio sensor networks

Sepide Abbasi, (2017)., 7th IEEE International Conference on Electronics Information and Emergency Communication (ICEIEC), چین

18. A congestion efficient cooperative positioning scheme for vehicular networks

Shahram Soroush jahromi, Jamshid Abouei, , Mohammad Reza Taban (2017)., 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017), تهران

19. A Load Balanced Congestion Aware Routing Mechanism for Software Defined Networks

Shadi Attarha, Koosha Haji Hosseini, , Kiarash Mizanian Bagh Golestan (2017)., 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017), تهران

20. A New Ethernet Switching Based on Extended Shortcut Switching Strategy

, (2017)., 16th International Conference on Electronics Information and Communication (ICEIC ),

21. Interference Aware Shortest Route Selection in Energy Constrained Cognitive Radio Ad-hoc Networks

Soodeh Amiri Doomari, (2016)., 2nd International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems, تهران

22. بهبود کارایی و امنیت مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نام گذاری داده

محمد اسدنژاد, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی (1395).، دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، تهران

23. بررسی روشهای جلوگیری از ازدحام در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

شادی عطارها, کوشا حاج حسینی, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی (1395).، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال، تهران

24. ارائه یک الگوریتم کارا و امن مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نام گذاری داده

محمد اسدنژاد, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی (1395).، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال، تهران

25. کنترل توپولوژی جهت تامین پوشش و اتصال در شبکه های حسگر بی سیم

سیده فاطمه حق پناه, قاسم میرجلیلی (1395).، سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات، مشهد

26. انتخاب شبکه بهینه در شبکه های بیسیم ناهمگون

مریم معصومی اصطهباناتی, قاسم میرجلیلی (1395).، سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات، مشهد

27. مسیریابی جغرافیایی مبتنی بر خوشه بندی در شبکه های حسگر رادیو شناختی

سپیده عباسی, قاسم میرجلیلی (1395).، هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، همدان

28. کدهای QC-LDPC با کمر شش براساس ساختار هندسه اقلیدسی

امید یزدانی, کیمیا بازرگان لاری, مصطفی جاودان خرد, قاسم میرجلیلی (1395).، کنفرانس بین المللی مهندسی برق، تهران

29. ترمیم حفره های پوششی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از منطق فازی

لیلا رضائی, قاسم میرجلیلی (1395).، سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، تبریز

30. بهبود انتشار پیام هشدار شبکه موردی خودرویی در محیط شهری

راضیه فلاح زاده ابرقوئی, فضل اله ادیب نیا, قاسم میرجلیلی (1395).، سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، تبریز

31. کدهای QC-LDPC با کمر شش براساس یک ساختار جبری

امید یزدانی, مصطفی جاودان خرد, قاسم میرجلیلی (1395).، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، اصفهان

32. Cross layer optimization framework for faulttolerant topology control in wireless mesh networks

, , Reza Saadat (2016)., 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), شیراز

33. ارائه یک پروتکل مسیریابی مبتنی برخوشه بندی نامتوازن برای شبکه های حسگر بیسیم سیار

زهرا زینلی, فضل اله ادیب نیا, قاسم میرجلیلی (1394).، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، دبی

34. Modified CBDS for defending against collaborative attacks by malicious nodes in MANETs

Ahmad Haghighi, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2015)., , تهران

35. Modified CBDS for defending against collaborative attacks by malicious node in Mobile Adhoc Network

Ahmad Haghighi, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2015)., 2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovations, تهران

36. Distributed Game Theory-based Routing Protocol for Cognitive Radio Ad Hoc Networks

Soodeh Amiri Doomari, , Jamshid Abouei (2015)., 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE),

37. توسعه شبکه توری بی سیم زیرساخت مقاوم درمقابل خرابی ها توام با بهبود گذردهی مبتنی بر کنترل توان، کنترل نرخ و انتخاب کانال

اسماعیل نیک ملکی, قاسم میرجلیلی, رضا سعادت (1394).، بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران

38. ارائه یک روش چندکاناله برای بهبود کارایی شبکه های حسگر بی سیم

زهرا عادلانی, قاسم میرجلیلی (1394).، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران

39. مروری بر پروتکلهای مسیریابی چندپخشی آگاه از کیفیت خدمات مبتنی بر درخت در شبکه های موردی متحرک

فریبا اوصالی, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی, دانش زینالی گرگری (1394).، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران

40. کنترل توپولوری برای بهبود گذردهی در شبکه های توری بی سیم با استفاده از الگوریتم کنترل توان به روش تجمع ذرات

اسماعیل نیک ملکی, قاسم میرجلیلی, ابراهیم نیک ملکی, رضا سعادت (1393).، بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، مشهد

41. بهبود کارایی TCP با استفاده از یک الگوریتم کدگذاری جدید در شبکه های مش بی سیم

اعظم جان نثاری, مهدی آقا صرام, قاسم میرجلیلی, کیارش میزانیان باغ گلستان (1393).، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران

42. بررسی مسیریابی چندپخشی برپایه MAODV در شبکه های موردی متحرک

فریبا اوصالی, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی, دانش زینالی گرگری (1393).، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران

43. Cross-layer optimal resource assignment with fairness and load balancing in wireless mesh networks

, (2014)., International Symposium on Telecommunications, تهران

44. Optimal Resource Assignment in Wireless Mesh Networks

, (2014)., Fourth International Conference on Computational Intelligence and Information Technology,

45. پخش فراگیر محلی آگاه از نرخ ارسال در شبکه های توری بی سیم

فروه مهدیه نجف آبادی, قاسم میرجلیلی, سیدمحمدتقی الحسینی المدرسی ی س (1393).، همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران

46. A Hybrid Genetic-Based Scheduling Optimization in Wireless Mesh Network joint with Power and Rate Control

, , , Reza Saadat (2014)., (ICEE 2014), تهران

47. طرحی کارآمد برای پخش فراگیر در شبکه های موردی وسائل نقیله

مهدیه فلاحتی, قاسم میرجلیلی (1392).، نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران

48. An Optimization Framework for Load Balancing in Metro Ethernet Networks

, (2013)., International Conference on Current Trends in Information Technology, دبی

49. بهبود گذردهی با استفاده از کنترل توان و زمانبندی در شبکه های توری بی سیم

ابراهیم نیک ملکی, قاسم میرجلیلی, اسماعیل نیک ملکی, کیارش میزانیان باغ گلستان (1392).، دومین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق، خوراسگان

50. Active Queue Management for Self-Similar Network Traffic

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2013)., 21st Iranian Conference on Electrical Engineering, مشهد

51. Load Balanced Spanning Tree (LBST) in Metro Ethernet Networks

, (2013)., 21st Iranian Conference on Electrical Engineering, مشهد

52. کارا یی پروتکل مسیر یابی بلا درنگ انرژی اگاه در شبکه های حسگر بیسیم

طاهره رحمتی, مهدی آقا صرام, فضل اله ادیب نیا, قاسم میرجلیلی (1391).، کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهد

53. Joint channel and rate selection for multicast routing trees in wireless mesh networks

, , Jamshid Abouei (2012)., IEEE International Symposium on Telecommunications (IST, تهران

54. Energy-Efficient Shortcut Tree Routing in ZigBee Networks

, , (2012)., International Conference on Computational Intelligence Communication Systems and Networks (CICSyN),

55. Connecting Telephone Exchange Centers over Metro Ethernet Networks by using Diffserv-MPLS

, , Seyed Mohammad Taghi AlHoseyni AlModarresi (2008)., 11th International Conference on Computer and Information Technology,