دسترسی سریع
حمید میرجانی ارجنان

حمید میرجانی ارجنان

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۸۱دانشگاه یزدمعماری
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۶دانشگاه یزدمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های آزاد استان یزد
13991401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های آزاد استان
13971401دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده معماری بومی و معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
13971401دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
13991400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند
13901394دانشگاه یزدمدیر گروه معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ معماری (جهان و معاصر)
سیر اندیشه‌های معماری
طراحی معماری- شیوه های آموزش معماری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مسكن و مجموعه هاي مسكوني با تاكيد بر الگوهاي فرهنگي و ميراث سرزميني
تاريخ معماري
طراحي پژوهي و آموزش معماري

اطلاعات تماس

h.mirjany [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/h.mirjany ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق ۳۰۵
31234522 - 31234535 36224229
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)