لینک های ضروری
کیارش میزانیان

کیارش میزانیان

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه علم و صنعت ایرانشبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریفمعماری کامپیوتر
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13901395دانشگاه یزدمدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
13851394دانشگاه یزدمربی تیم‌ها در مسابقات برنامه‌نویسی ACM

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری
امنیت شبکه‌های کامپیوتری
مدل‌سازی شبکه‌های کامپیوتری
تأمین کیفیت در شبکه‌های کامپیوتری
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی اینترنت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدل‌سازی تحلیلی سیستم‌های ارتباطی
امنیت شبکه
شبکه‌های نظیر به نظیر
معماری اینترنت و طراحی پروتکل‌های شبکه
تئوری و الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی

اطلاعات تماس

k.mizanian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mizanian
http://kiarash.net ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۹
31232373 38200145