لینک های ضروری
کیارش میزانیان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. بهبود مسیریابی چندپخشی آگاه از کیفیت خدمات در شبکه های موردی متحرک

فریبا اوصالی, دانش زینالی گرگری, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی (1398).، بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، یزد

2. بهبود کنترل خطا در شبکه های حسگر بیسیم چندرسانه ای

پریسا دانشمند, سیداکبر مصطفوی, کیارش میزانیان باغ گلستان (1397).، بیست و چهارمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، تهران

3. بررسی روش های فریب و سنجش آنها در شبکه های تله عسل

فروغ جعفری نجف آبادی, سیداکبر مصطفوی, کیارش میزانیان باغ گلستان (1397).، چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، تهران

4. A Load Balanced Congestion Aware Routing Mechanism for Software Defined Networks

Shadi Attarha, Koosha Haji Hosseini, , Kiarash Mizanian Bagh Golestan (2017)., 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017), تهران

5. بهبود کارایی و امنیت مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نام گذاری داده

محمد اسدنژاد, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی (1395).، دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، تهران

6. بررسی روشهای جلوگیری از ازدحام در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

شادی عطارها, کوشا حاج حسینی, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی (1395).، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال، تهران

7. ارائه یک الگوریتم کارا و امن مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نام گذاری داده

محمد اسدنژاد, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی (1395).، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال، تهران

8. RFH توسعه یافته ارائه یک روش تکرار پویا یداده مبتنی بر ترافیک درذخیره سازی ابری

علی مرتضوی, کیارش میزانیان باغ گلستان (1394).، بیست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران

9. بررسی الگوریتمهای توازن بار در محیط رایانش ابری

حسین خیرآبادی, کیارش میزانیان باغ گلستان (1394).، نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم، گیلان

10. Modified CBDS for defending against collaborative attacks by malicious nodes in MANETs

Ahmad Haghighi, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2015)., , تهران

11. Modified CBDS for defending against collaborative attacks by malicious node in Mobile Adhoc Network

Ahmad Haghighi, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2015)., 2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovations, تهران

12. مروری بر پروتکلهای مسیریابی چندپخشی آگاه از کیفیت خدمات مبتنی بر درخت در شبکه های موردی متحرک

فریبا اوصالی, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی, دانش زینالی گرگری (1394).، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران

13. بهبود کارایی TCP با استفاده از یک الگوریتم کدگذاری جدید در شبکه های مش بی سیم

اعظم جان نثاری, مهدی آقا صرام, قاسم میرجلیلی, کیارش میزانیان باغ گلستان (1393).، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران

14. بررسی مسیریابی چندپخشی برپایه MAODV در شبکه های موردی متحرک

فریبا اوصالی, کیارش میزانیان باغ گلستان, قاسم میرجلیلی, دانش زینالی گرگری (1393).، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران

15. ارائه روشی جدید جهت مقابله با حمله روم شرقی در سیستم های تشخیص نفوذ با ساختار سلسله مراتبی پویا در شبکه های موردی سیار

احمد حقیقی, سمانه حاچی رمضان, کیارش میزانیان باغ گلستان (1393).، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران

16. بررسی راهبردهای استفاده از معماری NDN جهت بهبود انتشار داده ها در شبکه های VANET

محمد روستائی, کیارش میزانیان باغ گلستان, مهدی آقا صرام (1393).، همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، تهران

17. معرفی شبکه های حسگر بی سیم و چالش های آن

بتول سروی قمصری, کیارش میزانیان باغ گلستان, مهدی آقا صرام (1393).، نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی،

18. بررسی مکانیزم های کنترل خطا برای ارتباطات چندرسانه ای جهت استفاده در شبکه های حسگر چندرسانه ای بی سیم

بتول سروی قمصری, کیارش میزانیان باغ گلستان, مهدی آقا صرام (1393).، نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی،

19. Modeling of Self-Similar Network Traffic Using Artificial Neural Networks

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2014)., 4rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد

20. بررسی روش های جایگذاری ماشین های مجازی و مقایسه کاربردهای آنها

امین مارامائی, فضل اله ادیب نیا, کیارش میزانیان باغ گلستان (1393).، اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، تبریز

21. بررسی و مقایسه مکانیزم های بهبود پارامترهای ارتباطی در شبکه های VANET با رویکرد استفاده از معماری NDN

محمد روستائی, کیارش میزانیان باغ گلستان, مهدی آقا صرام (1393).، اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، تبریز

22. بررسی روشهای مسیریابی شبکه های فرصت طلبانه

کوثر نقره ای, کیارش میزانیان باغ گلستان (1392).، هشتمین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها، مشهد

23. معرفی شبکه های فرصت طلبانه

کوثر نقره ای, کیارش میزانیان باغ گلستان (1392).، هشتمین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها، مشهد

24. بهبود گذردهی با استفاده از کنترل توان و زمانبندی در شبکه های توری بی سیم

ابراهیم نیک ملکی, قاسم میرجلیلی, اسماعیل نیک ملکی, کیارش میزانیان باغ گلستان (1392).، دومین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق، خوراسگان

25. ارائه یک مدل جامع جرم یابی کامپیوتری با استفاده از فرآیندهای آمادگی جرم یابی و پاسخ به حادثه

آزاده قادری نجف آبادی, مرضیه رضائی, کیارش میزانیان باغ گلستان, فضل اله ادیب نیا (1392).، اولین کنفرانس بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، تهران

26. Active Queue Management for Self-Similar Network Traffic

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2013)., 21st Iranian Conference on Electrical Engineering, مشهد

27. A comparison between self-similarity of network traffics for different protocols

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2013)., 7th International Symposium on Advances in Scienec Technology, بندرعباس

28. بررسی تاثیر شرایط مختلف بر میزان خودشبیهی ترافیک شبکه های کامپیوتری مطالعه موردی ترافیک شبکه دانشگاه یزد

محمدمهدی میرزائی ملک آباد, کیارش میزانیان باغ گلستان, مهدی رضائیان (1391).، هیجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران

29. ارزیابی و مقایسه تاثیر الگوریتم های مدیریت صف در عملکرد شبکه های کامپیوتری

فرناز امین, کیارش میزانیان باغ گلستان (1391).، کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهد

30. Buffer Management for Self-Similar Network Traffic

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan (2012)., Sixth International Symposium on Telecommunications (IST 2012), تهران