دسترسی سریع
محمد خواجه مهریزی

محمد خواجه مهریزی

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه یزدمهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های آزاد استان
13971401دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی پردیس فنی و مهندسی
13961398دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی نساجی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی
اصول شیمی رنگ و مواد واسطه
شیمی مواد نساجی
شیمی فیزیک جذب رنگ پیشرفته
اصلاح سطح منسوجات
چاپ منسوجات

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تصفيه پساب هاي صنعتي
اصلاح سطح منسوجات به منظور بهبود رنگپذيري و ديگر خواص كاربردي
نانوبيوتكنولوژي
مهندسي بافت

اطلاعات تماس

mkhajeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mkhajeh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶
31232591 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 13)