دسترسی سریع
مهدی خداداد سریزدی

مهدی خداداد سریزدی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۹۱دانشگاه علم و صنعت ایرانعمران- سازه
کارشناسی ارشد۱۳۵۹۱۳۶۰دانشگاه میشیگان آمریکاعمران- سازه
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۶۰دانشگاه میشیگان آمریکاعمران- سازه

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
--دانشگاه یزدمدیر کل آموزش
13941396دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل سازه ۱
دینامیک
تکنولوژی بتن
آزمایشگاه تکنولوژی بتن
تکنولوژی عالی بتن

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي انواع مخلوط بتن و بررسي خواص مكانيكي و رفتار آن
بررسي دوام انواع بتن و مصالح ساختماني در شرايط محيطي مختلف

اطلاعات تماس

mkhodadad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mkhodadad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۶
31232483 38200135
اتاق مجازی