دسترسی سریع
محمد مدرس یزدی

محمد مدرس یزدی

استاد، گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۵۴۱۳۵۸دانشگاه کالیفرنیامهندسی سیستم‌ها و تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد۱۳۵۲۱۳۵۴دانشگاه کالیفرنیامهندسی سیستم‌ها و تحقیق در عملیات
کارشناسی۱۳۴۷۱۳۵۰دانشگاه تهرانمهندسی برق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی مالی
مدیریت زنجیره تامین
تحقیق در عملیات
الگوریتم‌های فراابتکاری
برنامه‌نویسی خطی پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

modarres [at] yazd.ac.ir
http://sina.sharif.edu/~modarres دانشگاه صنعتی شریف، گروه آموزشی مهندسی صنایع
31232402 38211792
اتاق مجازی