دسترسی سریع
علی مفتخر‌زاده

علی مفتخر‌زاده

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه صنعتی شریفالکترونیک (ادوات ابر رسانا)
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه صنعتی شریفالکترونیک (ادوات ابر رسانا)
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیالکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکاترونیک
فیزیک الکترونیک
طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
طراحی سیستم‌های ریزپردازنده‌ای
طراحی سیستم‌های دیجیتال 2
طراحی سیستم‌های دیجیتال 1
برنامه‌سازی کامپیوتر

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بالومترهاي گذارلبه اي ابررسانا
طراحي سيستمهاي ميكروسسوري و ميكروكنترلري
الكترونيك ديجيتال و سيستمهاي نهفته
پياده سازي سيستمهاي ديجيتال برروي اف پي جي آ و بهينه سازي آنها

اطلاعات تماس

moftakharzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/moftakharzadeh/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 318
31232393 38200144
اتاق مجازی