دسترسی سریع
محمد‌رضا نقصان محمدی

محمد‌رضا نقصان محمدی

دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه شفیلد انگلستانمعماری (طراحی شهری)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدمشاور معاون فرهنگی و اجتماعی
1390-دانشگاه یزدعضو شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه
1401-دانشگاه یزدعضو شورای برنامه‌ریزی درسی
1401-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی هنر، معماری و شهرسازی دور نهم هیأت ممیزه
1399-دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی هنر، معماری و شهرسازی دور هشتم هیئت ممیزه
13941397وزارت راه و شهرسازیمدیر کل راه و شهرسازی استان یزد
13881392دانشگاه یزدرییس دانشکده هنر و معماری
13851388دانشگاه یزدمدیر گروه شهرسازی
13851387دانشگاه یزدرییس پژوهشکده معماری بومی
13801385دانشگاه یزدرییس مجتمع هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی نظری طراحی شهری
روش‌های طراحی شهری ۱، ۲
کارگاه ۲ طراحی شهری
مشق طراحی شهری
کارگاه ۳ طراحی شهری
کارگاه بیان تصویری
طرح معماری ۵
تحلیل فضاهای شهری
طرح شهرسازی ۵

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شهرسازي
معماري

اطلاعات تماس

mohammadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mrnmohammadi ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳1234549 ۳۶۲۲۴۲۲۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)