دسترسی سریع
محمد‌رضا نقصان محمدی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. مطالعات مقدماتي و بخشي از مطالعات مرحله اول طراحي و ساماندهي رينگ شرقي يزد حد فاصل بلوار نصر تا بلوار فقيه و نيز مطالعات مرحله دوم و ساماندهي بلوار فقيه يزد (1398/04/24)

2. مطالعات طراحي شهري و ترافيكي ادامه بلوار جهاد تا بلوار مدرس(پل را آهن دانه سا- تقاطع با بلوار دشتي) يزد (1394/02/14)

3. مطالعات ساماندهي بلوار فقيه خراساني شهر يزد حد فاصل ميدان دروازه قرآن تا ميدان غدير (فاز1) (1392/10/22)