دسترسی سریع
حسین محمدی‌منش

حسین محمدی‌منش

دانشیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی فیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۱دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی فیزیک
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه یزدشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی فیزیک
1399-دانشگاه یزدعضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی
1399-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ترمودینامیک آماری ۲ (دکتری)
ترمودینامیک آماری ۱ (کارشناسی ارشد)
شیمی سطح (کارشناسی ارشد)
شیمی فیزیک پیشرفته (کارشناسی ارشد)
طیف‌سنجی مولکولی شیمی فیزیک ۱، ۲
آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱، ۲
شیمی عمومی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شبيه سازي ديناميك مولكولي نانوساختارها و شيمي مهمان-ميزبان
بررسي خواص ساختاري، ديناميكي و الكتروني مواد فعال الكترودهاي باتريهاي ليتيوم-يون با نظريه تابعي چگالي
مطالعه فرايند جذب سطحي روي نانوساختارهاي دوبعدي با نظريه تابعي چگالي
مطالعه تجربي حذف آلاينده هاي آب با روش جذب سطحي

اطلاعات تماس

mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mohammadi ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232646 31232646
اتاق مجازی