دسترسی سریع
حسین نورمحمد‌زاد

حسین نورمحمد‌زاد

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه علم و صنعت ایرانمعماری
کارشناسی ارشد۱۳۵۷۱۳۶۵دانشگاه تهرانشهرسازی
کارشناسی۱۳۵۳۱۳۵۷دانشگاه اصفهانجغرافیا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941394دانشگاه یزدمدیر گروه شهرسازی
13811385دانشگاه یزد مدیرگروه شهرسازی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌ها و فنون طراحی شهری (۱) و (۲)
روش‌های برنامه‌ریزی شهری
روش پژوهش علمی پیشرفته
کارگاه طراحی شهری (۱) و (۳)
حقوق شهری
درآمدی بر شهرشناسی
کارگاه ساخت شهر
روش تحقیق دوره دکترا معماری
روش تحقیق در هنرهای تجسمی
کارگاه برنامه‌ریزی شهری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پيوند شناسي در شهرسازي-موضوع شناسي در شهرسازي-مساله شناسي در شهرسازي
بافت شناسي مجموعه تاريخي شهر يزد
روشهاي طراحي شهر-روشهاي برنامه ريزي شهر
بازنگري برنامه ها و سرفصل هاي دروس كارشناسي شهرسازي -ارشد طراحي و برنامه ريزي شهر و ....

اطلاعات تماس

nourm [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hnourm ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234548 38223700
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)