لینک های ضروری
حمید‌رضا محبی

حمید‌رضا محبی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه هنر تهرانپژوهش هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنر
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۲دانشگاه هنرمرمت آثار تاریخی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13881392دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13791381دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آشنایی با هنر در تاریخ
هنر و تمدن اسلامی ۱، ۲
هنر در دنیای کودکان و آموزش آن
روش نقد و تحلیل آثار هنرهای تجسمی
نقد و بررسی آثار نقاشی ایرانی
زیبایی‌شناسی و حکمت هنر اسلامی
هنر کودکان
روانشناسی خلاقیت
تاریخ هنر جهان
هنر و تمدن ایران (دوره باستان)
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران
تاریخ و زیبایی‌شناسی نقاشی ایران 1و2و3
تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غربی 1و2

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هنرهای ایران
هنر کودکان

اطلاعات تماس

hmohebii [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mohebi
https://pws.yazd.ac.ir/mohebi ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234528 36228833