دسترسی سریع
حمید‌رضا محبی

حمید‌رضا محبی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه هنر تهرانپژوهش هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنر
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۲دانشگاه هنرمرمت آثار تاریخی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13881392دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13791381دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آشنایی با هنر در تاریخ ۱و ۲
هنر و تمدن اسلامی ۱و۲
هنر در دنیای کودکان
روش نقد و تحلیل آثار هنرهای تجسمی
نقد و بررسی آثار نقاشی ایرانی
زیبایی‌شناسی و حکمت هنر اسلامی
هنر کودکان
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران
روش های آموزش هنر در مدارس(ابتدایی ، دبیرستان)
تاریخ عمومی نقاشی 1و 2و 3 و4

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هنرهاي ايران

اطلاعات تماس

hmohebii [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mohebi ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
31234528 36228833
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )