لینک های ضروری
سید علی‌محمد محسنی‌الحسینی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان (عج)ریاضی محض- آنالیز
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرسریاضی کاربردی
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه سیستان و بلوچستانریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1392-دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانعضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
1391-دانشگاه ولی‌عصر رفسنجاننماینده انجمن فازی ایران
13931393دانشگاه ولی‌عصر رفسنجاندبیر پنجمین همایش آنالیز عددی
13801390دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانمدیرعامل تعاومی مسکن کارکنان دانشگاه
13781388دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانعضو هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق تعاون اعضای هیئت علمی
13821386دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانمدیرعامل صندوق رفاه اعضای هیئت علمی
13841385دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانمدیر گروه ریاضی
13801385دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانمعاون نماینده تام‌الاختیار برگزاری کنکور و مدیر حوزه
13781384دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانرئیس کتابخانه مرکزی
13771384دانشگاه ولی‌عصر رفسنجاندبیر ستاد رفاهی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نرم‌افزار ریاضی
مبانی کامپیوتر
برنامه‌نویسی پیشرفته
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
معادلات دیفرانسیل معمولی
مبانی علوم ریاضی
جبر خطی
ریاضی ۱ و ۲ و ۳
محاسبات عددی
جبر خطی عددی
آنالیز عددی ۱ و ۲
مبانی آنالیز عددی
بهینه‌سازی خطی
تحقیق در عملیات پیشرفته
ریاضیات پیشرفته
آنالیز فوریه و موجک‌ها
آنالیز ۲
آنالیز حقیقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بهینه‌سازی خطی وغیر خطی
نظریه تقریب
نظریه نقاط ثابت تقریبی

اطلاعات تماس

mohsenhosseini [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mohsenhosseini
http://asatid.vru.ac.ir/?part=person&inc=person&id=51 ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۵
۳۱۲۳۲۷۱۳