دسترسی سریع
کاظم مندگاری

کاظم مندگاری

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۳دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهرانمعماری
کارشناسی ارشد۱۳۶۳۱۳۷۲دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهرانمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده هنر و معماری
13921398دانشگاه یزدمعاون فرهنگی و اجتماعی
13881390دانشگاه یزدمدیر گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری
13841388دانشگاه یزدریاست دانشکده هنر و معماری
13821384دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
13791381استانداری یزدمعاون هماهنگی امور عمرانی
13761376سازمان میراث فرهنگی کشورمدیر کل دفتر فنی
13731376اداره میراث فرهنگی استان یزدمدیریت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیری در مباحث نظری معماری
نظریه‌های مکان‌یابی
طراحی معماری ۲
مقدمات طراحی معماری ۲
روستا ۱ و ۲

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مباحث نظري معماري (مكان، نشانه شناختي، حكمت معماري سنتي)
اصول معماري سنتي
آموزش معماري

اطلاعات تماس

mondegari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mondegari دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
36228832 36228832
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )