دسترسی سریع
امیررضا کنجکاو منفرد

امیررضا کنجکاو منفرد

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۴دانشگاه اصفهانمدیریت بازرگانی- بازاریابی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه یزدمدیریت بازرگانی
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه یزدمدیریت بازرگانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه
1398-نشریه کاوش های مدیریت بازرگانیمدیر داخلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت استراتژیک پیشرفته
تجارت الکترونیک
تبلیغات و مدیریت برند
تحقیقات بازاریابی
بازاریابی و مدیریت بازار
رفتار مصرف کننده
بازاریابی بین الملل

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت بازاريابي
رفتار مصرف كننده
تجارت الكترونيك
بازاريابي گردشگري

اطلاعات تماس

monfared [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/monfared ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
38210311 38209831
اتاق مجازی