دسترسی سریع
امیررضا کنجکاو منفرد

امیررضا کنجکاو منفرد

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۴دانشگاه اصفهانمدیریت بازرگانی- بازاریابی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه یزدمدیریت بازرگانی
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه یزدمدیریت بازرگانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدرئیس بخش مدیریت بازرگانی
13991401دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه
1402-دانشگاه یزدمشاور فرهنگی دانشکده اقتصاد, مدیریت و حسابداری
1401-دانشگاه یزدمدیر گروه مطالعات راهبردی علم و فناوری
1398-دانشگاه یزدمدیر داخلی نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت استراتژیک پیشرفته
رفتار مصرف کننده
تجارت الکترونیک
تبلیغات و مدیریت برند
تحقیقات بازاریابی
بازاریابی و مدیریت بازار
بازاریابی بین الملل

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت بازاريابي
بازاريابي گردشگري
مديريت برند
تجارت الكترونيك

اطلاعات تماس

monfared [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/monfared ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
38210311 38209831
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)