دسترسی سریع
امیررضا کنجکاو منفرد
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

1. بررسي تاثير دوگانگي احساسي بر ترك سبد خريد موبايلي

سيدرضا دهقان منشادي, غلام رضا بردبار, اميررضا كنجكاومنفرد (1399).، دومين كنفرانس بين المللي نوآوري در مديريت كسب و كار و اقتصاد، تهران

2. بررسي پيامد هاي رفتاري درگيري مشتريان آنلاين در فروشگاه هاي اينترنتي

عاليه كاظمي, اميررضا كنجكاومنفرد, سيد مهدي الحسيني المدرسي ط س (1398).، چهارمين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري، اهواز

3. تاثيركليشه هاي برند بر واكنش هاي هيجاني مصرف كننده

فهيمه فرقاني اله آبادي, اميررضا كنجكاومنفرد, عليرضا رجبي پور ميبدي (1398).، چهارمين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري، اهواز

4. The Application of Artificial Intelligence in the Analysis of Online Customer Reviews

Alireza Rajabipoor Meybodi, Hossein Arjmandi Herat, Amirreza Konjkav monfared, Ali Morovati Sharifabadi (2019)., 16th International Conference on Management, تهران

5. تاثير شنيده هاي برند و شواهد برند بر رفتار شهروندي مشتريان با تاكيد بر نقش نگرش برند

محمد غفاري, اميررضا كنجكاومنفرد (1398).، دومين همايش ملي سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار، قم

6. بررسي تأثير تجربه برند از طريق وب سايت بر واكنش مصرف كننده

ليلا ملك پور, سعيد سعيدااردكاني, اميررضا كنجكاومنفرد (1398).، نخستين همايش ملي مديريت نوين و كسب و كارهاي نوپا در رونق توليد، شيراز

7. بررسي عوامل تاثيرگذار بر ارزش اخلاقي برند در تبليغات ايميلي

محسن كشاورز, محمود نادري بني, اميررضا كنجكاومنفرد (1398).، نخستين همايش ملي مديريت نوين و كسب و كارهاي نوپا در رونق توليد، شيراز

8. تاثير شخصي سازي تبليغات موبايلي بر قصد خريد با توجه به نقش ارزش تبليغاتي و آگاهي برند

محمدرضا باروت كوب, محمود نادري بني, اميررضا كنجكاومنفرد (1398).، دومين كنفرانس ملي انديشه هاي نوين در مديريت كسب و كار، تهران

9. امكان سنجي انتشار چك الكترونيك در نظام حقوقي ايران

صديقه باقري فرادنبه, اميررضا كنجكاومنفرد (1398).، دومين كنفرانس ملي انديشه هاي نوين در مديريت كسب و كار، تهران

10. بررسي و اولويت بندي عوامل موثر تقويت تجارت الكترونيك در بخش كشاورزي (مطالعه موردي: تعاوني هاي شهر شيراز)

اميررضا كنجكاومنفرد, سيدعليرضا حسيني مقدم (1398).، دومين كنفرانس ملي انديشه هاي نوين در مديريت كسب و كار، تهران

11. تاثير ساختار تجارت اجتماعي بر اعتماد با نقش ميانجي آشنايي و نزديكي

ميلاد محب علي مالميري, محمدرضا باروت كوب, حميدرضا دهقاني, اميررضا كنجكاومنفرد (1398).، دومين كنفرانس ملي انديشه هاي نوين در مديريت كسب و كار، تهران

12. تاثير حمايت اجتماعي بر قصد خريد با نقش ميانجي اعتماد و تبليغات شفاهي الكترونيكي

محمدرضا باروت كوب, ميلاد محب علي مالميري, حميدرضا دهقاني, روح الله پاك سيما, اميررضا كنجكاومنفرد (1398).، دومين كنفرانس ملي انديشه هاي نوين در مديريت كسب و كار، تهران

13. بررسي تاثير متغيرهاي ارزيابي خدمات بر كيفيت مديريت ارتباط با مشتري و وفاداري به برند(مورد مطالعه : مشتريان بانك تجارت شهرستان يزد)

اميررضا كنجكاومنفرد, محمدميلاد حاجي زاده ميمندي, مهديه رفوگرزاده (1398).، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد

14. نقش بازاريابي داخلي و اموزش كاركنان بر كيفيت خدمات ادراك شده

اميررضا كنجكاومنفرد, محمدميلاد حاجي زاده ميمندي (1397).، همايش ملي اقتصاد، مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني، زاهدان

15. بررسي تاثير استراتژي هاي دوسوتواني برند بر عملكرد برند

محمد مهدي خليليان اشكذري, اميررضا كنجكاومنفرد (1397).، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مديريت و حسابداري، 2 مركزي

16. نقش بازاريابي اخلاقي در قصد خريد كاربران از شبكه هاي اجتماعي مجازي

عاليه كاظمي, اميررضا كنجكاومنفرد, سعيد سعيدااردكاني, عليرضا رجبي پور ميبدي (1397).، دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري، تهران

17. مفهوم پردازي و آسيب شناسي ابعاد سرمايه اجتماعي و عدالت سازماني در سازمان هاي دولتي

اميررضا كنجكاومنفرد, محمد غفاري (1397).، همايش ملي سرمايه اجتماعي و امنيت، قم

18. فضيلت هاي اخلاقي بازاريابي به عنوان سرمايه اجتماعي

ليلا ملك پور, سعيد سعيدا اردكاني, اميررضا كنجكاومنفرد (1397).، همايش ملي سرمايه اجتماعي و امنيت، قم

19. بررسي تاثير ارزش ادراك شده از فروشگاه بر تبليغات دهان به دهان

حميده ترنج باف, اميررضا كنجكاومنفرد (1397).، دومين كنفرانس بين المللي مديريت كسب و كار، تبريز

20. بررسي اثرات تجارت سيار از طريق آميخته بازاريابي پايداري (4c) بر خود اشتغالي

ليلا ملك پور, سعيد سعيدا اردكاني, اميررضا كنجكاومنفرد (1397).، دومين كنفرانس بين المللي مديريت كسب و كار، تبريز

21. بررسي تاثير ارتباطات و تصوير برند ورزشي بر وفاداري مشتريان با توجه به نقش اعتماد

اميررضا كنجكاومنفرد, محمد غفاري (1396).، اولين همايش ملي گردشگري و كسب و كار در ورزش، تبريز

22. بررسي نقش ارزش لذتجويي در فرآيند وفاداري به محصولات ورزشي

اميررضا كنجكاومنفرد (1396).، اولين همايش ملي گردشگري و كسب و كار در ورزش، تبريز

23. بررسي تاثير فاصله رواني بر شخصيت برند مقصد گردشگري ورزشي

اميررضا كنجكاومنفرد, محمد غفاري (1396).، اولين همايش ملي گردشگري و كسب و كار در ورزش، تبريز