دسترسی سریع
امیررضا کنجکاو منفرد
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

1. ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي اجرا شده در شركت برق منطقه اي يزد (1396/06/31)

2. سنجش ميزان اثربخشي ابزارهاي تبليغاتي و اطلاع رساني شركت توزيع برق استان يزد (1396/05/16)