دسترسی سریع
مهدی منتظرالحجه

مهدی منتظرالحجه

دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه تربیت مدرسطراحی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه تربیت مدرسطراحی شهری
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه یزدشهرسازی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی شهر بومی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه زیباسازی محیطی و فضای سبز دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی نظری طراحی شهری
اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری
مبانی برنامه‌ریزی برای طراحان
مبانی و اصول طراحی زیست‌بوم شهرها
منظرسازی
بوم‌شناسی، برنامه‌ریزی و طراحی محیط
تحلیل فضای شهری
طرح شهرسازی ۱ و ۴
مبانی طراحی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي فضاي شهري
طراحي اقليمي
كيفيت هاي ادراكي بصري در فضاي شهري
رفتارشناسي در فضاي شهري

اطلاعات تماس

montazer [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/montazer ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234550 - 31234513 36224229
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)