دسترسی سریع
علی مروتی شریف‌آبادی
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

1. ارزيابي دروني گروه مديريت صنعتي دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد (1395/11/01) (شماره: 996)

2. جهت گيري الهي-فرهنگي درس هاي منتخب رشته مديريت (1395/10/01) (شماره: 978)

3. ارزيابي كارآفريني دانش و تاثير آن در بهبود مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در سنگ آهن مركزي () (شماره: 613)