دسترسی سریع
علی مروتی شریف‌آبادی
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

1. بررسي ميزان اثربخشي نتايج پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده در شركت برق منطقه اي يزد و ارائه ي مدلي براي سنجش اثربخشي آنها (1398/07/06)

2. ارزيابي كارآفريني دانش و تاثير آن در بهبود مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در سنگ آهن مركزي (1392/11/06)