دسترسی سریع
رضا مرشد

رضا مرشد

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۸۳دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران سازه

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1393-دانشگاه یزدمدیر آموزش دوره‌های نظام مهندسی
13951397دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی عمران
13881391دانشگاه یزدعضو هیئت مدیره
13841386دانشگاه یزدمدیر گروه عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل سازه تکنولوژی بتن
بتن ۱، ۲
پروژه بتن
بتن پیشرفته
بتن پیش تنیده
طراحی خمیری سازه‌ها
سازه‌های نو

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مقاوم سازي
بتن
مصالح سنتي

اطلاعات تماس

morshed [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/morshed ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۴
31232478 38200135
اتاق مجازی