دسترسی سریع
امین حسین‌مرشدی

امین حسین‌مرشدی

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه تهرانمهندسی معدن (اکتشاف)
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه تهرانمهندسی معدن (اکتشاف)
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدمهندسی معدن (اکتشاف)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
13981400دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش اکتشاف معدن

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین‌شناسی عمومی
زمین‌شناسی ساختاری
ارزیابی و تخمین دخایر معدنی
کاربرد کامپیوتر در اکتشاف نفت
مبانی اکتشاف مواد معدنی
روش و ارائه تحقیق

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
زمين‌آمار
هوش مصنوعي و رايانش‌نرم
مدلسازي منابع معدني و مخازن نفتي
مدلسازي عدم قطعيت

اطلاعات تماس

morshedy [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/morshedy ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۰
31232512 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)