دسترسی سریع
مسعود مصلایی‌پور یزدی

مسعود مصلایی‌پور یزدی

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شریفمتالورژی جوشکاری
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشکده فنی دانشگاه تهرانشناسایی و انتخاب مواد
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه علم و صنعت ایرانمتالورژی صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13911395دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی مواد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنالیز مواد
متالورژی مکانیکی مواد
انجماد فلزات

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
جوشكاري و اتصال مواد
ارزيابي لنت ترمز و بهبود عملكرد آن
رفتار خوردگي و بهبود آن
آناليز ساختاري

اطلاعات تماس

mosal [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mosallaee ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۳
31232602 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)