دسترسی سریع
مسعود مشرفی‌فر

مسعود مشرفی‌فر

استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۸۱دانشگاه صنعتی سهندمهندسی متالورژی صنعتی
کارشناسی1369۱۳۷۵دانشگاه صنعتی اصفهانمتالورژی ریخته‌گری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
---دبیر اجرایی شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بررسی‌های غیرمخرب
13821386دانشگاه یزدمعاون آموزشی گروه مواد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریخته‌گری و انجماد فلزات
مهندسی سطوح و پوشش‌ها
خوردگی و اکسداسیون
متالورژی فیزیکی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

moshrefifar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۲
31232599 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)