دسترسی سریع
سید محمد مشتاقیون

سید محمد مشتاقیون

استادیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌ فناوریژنتیک ملکولی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه تهرانعلوم سلولی- ملکولی
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه اصفهانمیکروبیولوژی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزددبیر اجرایی و عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه
1399-دانشگاه یزدعضو کمیته اصلاح الگوی مصرف شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه
13921397دانشگاه یزدمدیر گروه زیست‌شناسی
13841386دانشگاه یزدمعاون گروه زیست‌شناسی
13801384دانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی رشته زیست‌شناسی
13821383پارک علم و فناوری یزدمدیر امور مؤسسات
13801381پارک علم و فناوری یزددبیر هیئت اجرایی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زیست‌شناسی سلولی ملکولی
روش‌های بیوشیمی و بیوفیزیک
مبانی بیو انفورماتیک
کشت سلول و بافت
مباحثی در ژنتیک
مهندسی بافت
بیولوژی سلولهای بنیادی
ژنتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژنتيك مولكولي سرطان و بيماريهاي انساني
سلولهاي بنيادي و مهندسي بافت
بيوسنسورها
بيوتكنولوژي ميكروبي

اطلاعات تماس

moshtaghiun [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/moshtaghioun ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232655 ۳۸۲۱۱۲۷۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)