دسترسی سریع
علی مصطفایی‌پور

علی مصطفایی‌پور

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع (دانشوری)
کارشناسی ارشد۱۳۶۳۱۳۶۵دانشگاه آلاباما آمریکامهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۲دانشگاه مینه سوتا امریکا - دانشگاه ویسکانسین آمریکا- دانشگاه آلاباما آمریکامهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد مهندسی (کارشناسی ارشد)
اقتصاد مهندسی (کارشناسی)
استاتیک(کارشناسی)
مقاومت مصالح (کارشناسی)
اندازه‌گیری دقیق (کارشناسی)
مصالح ساختمان و تکنولوژی بتن (کارشناسی)
سمینار (کارشناسی ارشد)
زبان تخصصصی (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
مباحث منتخب (دکتری)
مهندسی مجدد کسب و کار (دکتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي انرژي زمين گرمايي جهت توليد هيدروژن در ايران
به كارگيري انرژيهاي تركيبي تجديد پدير جهت توليد هيدروژن
توليد سوخت گياهي در استانهاي مستعد ايران
بررسي انرژي باد و خورشيد در ايران

اطلاعات تماس

mostafaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mostafaeipour ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۱
31232415 38211792
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 54)