لینک های ضروری
علی مصطفایی‌پور

علی مصطفایی‌پور

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع (دانشوری)
کارشناسی ارشد۱۳۶۳۱۳۶۵دانشگاه آلاباما آمریکامهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۲دانشگاه مینه سوتا امریکا - دانشگاه ویسکانسین آمریکا- دانشگاه آلاباما آمریکامهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد مهندسی (کارشناسی ارشد)
اقتصاد مهندسی (کارشناسی)
استاتیک(کارشناسی)
مقاومت مصالح (کارشناسی)
اندازه‌گیری دقیق (کارشناسی)
مصالح ساختمان و تکنولوژی بتن (کارشناسی)
سمینار (کارشناسی ارشد)
زبان تخصصصی (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
مباحث منتخب (دکتری)
مهندسی مجدد کسب و کار (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی استراتژیک
MCDM
پیش‌بینی با روش‌های مختلف
سیستم دینامیک
ارزیابی پروژه‌ها
مهندسی مجدد
مهندسی ارزش
بررسی کامل روی تمامی انرژی‌های تجدید پذیر

اطلاعات تماس

mostafaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mostafaeipour ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۱
31232415 38211792