لینک های ضروری
علی مصطفایی‌پور
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. اولويت بندي شهرهاي استان يزد جهت به كارگيري انرژي خورشيدي ()