لینک های ضروری
سید اکبر مصطفوی

سید اکبر مصطفوی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرشبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه صنعتی امیرکبیرشبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی فناوری اطلاعات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تجارت الکترونیکی
اصول فناوری اطلاعات
شبکه‌های کامپیوتری
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
شبکه های سیار و بی سیم
شبکه های کامپیوتری پیشرفته
امنیت شبکه پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
معماري سازماني فناوري اطلاعات
اينترنت اشيا
شبكه هاي بي سيم
رايانش ابر و مه

اطلاعات تماس

a.mostafavi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mostafavi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اتاق ۲۳۰
31232355 38200145