لینک های ضروری
سید اکبر مصطفوی

سید اکبر مصطفوی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرشبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه صنعتی امیرکبیرشبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی فناوری اطلاعات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری اطلاعات
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌سازی پیشرفته
تجارت الکترونیکی
اصول فناوری اطلاعات
فشرده‌سازی اطلاعات
شبکه‌های کامپیوتری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های چندرسانه‌ای
شبکه‌های بی‌سیم
سیستم‌های توزیعی

اطلاعات تماس

a.mostafavi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mostafavi
https://pws.yazd.ac.ir/mostafavi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232355 38200145