دسترسی سریع
سید اکبر مصطفوی

سید اکبر مصطفوی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرشبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه صنعتی امیرکبیرشبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی فناوری اطلاعات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدمدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
1400-دانشگاه یزدنماینده معاونت پژوهشی در کارگروه بهره‌وری دانشگاه یزد
13991400دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری اطلاعات
13951400دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تجارت الکترونیکی
اصول فناوری اطلاعات
شبکه‌های کامپیوتری
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
شبکه های سیار و بی سیم
شبکه های کامپیوتری پیشرفته
امنیت شبکه پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اينترنت اشيا
رايانش مه و ابري
امنيت شبكه
شبكه هاي بي سيم و سيار

اطلاعات تماس

a.mostafavi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mostafavi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اتاق ۲۳۰
31232355 38200145
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 11)