دسترسی سریع
سید اکبر مصطفوی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. مروري بر سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي SDN-IoT مبتني بر الگوريتم هاي هوشمند

ذكريا رئيسي, فضل اله اديب نيا, سيداكبر مصطفوي (1400)، بيستمين كنفرانس ملي دانشجويي مهندسي برق ايران، كرمانشاه (شماره: 25094)

2. سيستم تشخيص نفوذ براي شبكه هاي بي سيم مش با استفاده از دسته بندي ماشين پشتيبان برداري و انتخاب ويژگي مبتني بر ژنتيك و زنبور عسل

ذكريا رئيسي, فضل اله اديب نيا, سيداكبر مصطفوي (1399)، پنجمين كنفرانس ملي كاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي، تربت حيدريه (شماره: 24654)

3. جايگذاري توابع مجازي شبكه با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها جهت بهبود بازدهي انرژي و تضمين كيفيت خدمات

نازنين قاليبافان, قاسم ميرجليلي, سيداكبر مصطفوي (1399)، چهارمين كنفرانس ملي كامپيوتر، فناوري اطلاعات و كاربردهاي هوش مصنوعي، اهواز (شماره: 24687)

4. جداسازي ترافيك حمله منع سرويس توزيع شده از ترافيك بهنجار با استفاده از يك الگوريتم سازوار خوشه بندي دي بي اسكن

محمد نجفي مهر, سجاد ظريف زاده, سيداكبر مصطفوي (1399)، چهارمين كنفرانس ملي كامپيوتر، فناوري اطلاعات و كاربردهاي هوش مصنوعي، اهواز (شماره: 24688)

5. ارائه يك چارچوب تخصيص منابع در فناوري اينترنت اشياء در لايه مه

فاطمه رحماني, سيداكبر مصطفوي (1399)، چهارمين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني، تهران (شماره: 23522)

6. Multi-unit market-based mechanism design in cloud secondary markets

S.M. Reza Dibaj, Ali Miri, Seyedakbar Mostafavi (2020), 2020 ieee electric power and energy conference (epec), (No: 25610)

7. مروري بر كاربردها و چالش هاي بلاك چين در اينترنت اشيا

فاطمه مطيع شيرازي, رضا بختياري شوهاني, سيداكبر مصطفوي (1399)، ششمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي، تهران (شماره: 22770)

8. Introdusing a new linear regression based method for early ddos attack detection in sdn

Reza Bakhtiari shohani, Seyedakbar Mostafavi (2020), 6th international conference on web research, تهران (No: 22771)

9. روشي نوين براي دستيابي به تعادل بار بين سرورهاي موتور جست وجو با استفاده از تحليل داده هاي وب فارسي

فريده السادات دهقان منشادي, سيداكبر مصطفوي (1398)، سومين كنفرانس ملي مديريت و سيستم هاي فازي، ايوانكي (شماره: 22941)

10. ارائه يك روش جديد براي تشخيص زودهنگام حمله منع سرويس توزيع شده در شبكه هاي نرم افزار محور

رضا بختياري شوهاني, سيداكبر مصطفوي (1398)، بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 21999)

11. Multimedia delivery techniques over software-defined networks: a survey

Maryam Sanaei, Seyedakbar Mostafavi (2019), 5th international conference on web research (icwr) 2019, تهران (No: 20940)

12. بهبود كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بيسيم چندرسانه اي

پريسا دانشمند, سيداكبر مصطفوي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1397)، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 20838)

13. مقايسه چارچوب هاي معماري سازماني با استفاده از تحليل پوششي داده ها

سيداكبر مصطفوي, سيد مجتبي متين خواه (1397)، دومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني، شيراز (شماره: 18533)

14. افزايش قدرت تفكيك تحليل پوششي داده براي رتبه دهي واحدهاي تصميم گيري مورد چارچوبهاي معماري سازمان

سيد مجتبي متين خواه, سيداكبر مصطفوي (1397)، دهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها، كرج (شماره: 18061)

15. يك معماري جامع براي اينترنت اشيا مبتني بر شبكه هاي نرم افزار محور

الهام برخورداري, سيداكبر مصطفوي (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18050)

16. بررسي روش هاي فريب و سنجش آنها در شبكه هاي تله عسل

فروغ جعفري نجف آبادي, سيداكبر مصطفوي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18051)

17. بررسي چالش ها و راهكارهاي امن سازي شبكه هاي نرم افزارمحور

رضا بختياري شوهاني, سيداكبر مصطفوي (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18052)

18. مروري بر الگوريتم هاي تعادل بار در محاسبات ابري

صديقه باقري, فضل اله اديب نيا, سيداكبر مصطفوي (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18053)

19. A new clustering algorithm for prolonging the lifetime of wireless sensor

Mahbobe Ghafori, Seyedakbar Mostafavi, Mehdi Agha Sarram (2018), 49th annual iranian mathematics conference, تهران (No: 18054)