دسترسی سریع
سید اکبر مصطفوی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. تدوين معماري تطبيقي و برنامه توسعه فناوري اطلاعات شركت برق منطقه اي يزد (1400/05/05)

2. تهيه و آماده سازي RFP نرم افزار جامع حفاري(طرح پژوهشي) (1400/03/31)

3. ارزيابي كنترل دسترسي سامانه هاي موجود در دانشگاه يزد (1399/12/15)

4. طراحي و اجراي سيستم مونيتورينگ پارامترهاي دما،‌ رطوبت،‌ ضخامت، طول و عرض در خط توليد گچ برگ(طرح پژوهشي) (1399/10/06)

5. مدل­­سازي پيش­بيني مصرف آب مشتركين خانگي شهر يزد با تكنيك­هاي داده ­كاوي و آماري(طرح پژوهشي) (1399/08/05)

6. طرح تدوين معماري سازماني سرويس گراي شهرداري يزد (1399/07/22)

7. خدمات مشاوره در امور توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي (1399/06/02)

8. ارزيابي كيفي پيمانكاران پروژه هاي فاوا(طرح پژوهشي) (1399/05/15)

9. بررسي روشها و تدابير ارتقا دانش امنيت سايبري دانشجويان دانشگاه يزد (1397/08/17)

10. تدوين معماري سازماني سرويس گراي شهرداري يزد ()

11. خدمات مشاوره در امور دولت الكترونيك و هوشمندسازي ()