دسترسی سریع
مریم مستاجران

مریم مستاجران

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه IPM ، تایوانفیزیک ذرات شتاب دهنده
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک هسته‌ای
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه کاشانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
موضوعات ویژه
فیزیک جدید
ریاضی فیزیک ۱ و ۲
فیزیک پایه ۱و ۲
ذرات بنیادی
الکترو مغناطیس 2,1
فیزیک شتاب دهنده و ذرات یونی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شتابگرها
فيزيك كاربردي و الكترومغناطيس

اطلاعات تماس

mostajeran [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mostajeran ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232618 38200132
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)