دسترسی سریع
حمید مطهری
استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

1. شناسايي و تعريف مسايل و چالش هاي حوزه خنك‌كاري تابشي و دفع امواج حرارتي و تعريف و تبيين عناوين پروژه‌هاي پيشنهادي (1400/01/25)

2. تدوين پروپوزال بررسي عملكرد جاذبهاي گرافني (كربني) جديد سنتز شده براي جداسازي مركاپتان H2S وco2و رطوبت از گاز طبيعي در شرايط عملياتي پالايشگاههاي گاز كشور(پايان نامه (1399/10/05)

3. تدوين پروپوزال ساخت و توليد انبوه نانومواد گرافن چند لايه (FLG) جهت جداسازي انواع مواد روغني از آب و خاك (1399/07/27)