دسترسی سریع
محسن رفیعیان

محسن رفیعیان

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۶دانشگاه تربیت مدرسشهرسازی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرسشهرسازی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه تهرانشهرسازی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951399دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامدبیر میز نخبگان استان یزد
13971398کانون های تفکرعضو کانون تفکر گردشگری
1397-دانشگاه یزدمدیر پروژه باغ کتاب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ شهرهای ایرانی- اسلامی
درک و بیان محیط شهری
منظرسازی
شناخت و تحلیل فضای شهری
تاریخ شهر در جهان
بافت‌های تاریخی و فرسوده
سمینار مسائل شهری
طرح ۱ شهرسازی
کارگاه برنامه ریزی شهری 1 و2 کارشناسی ارشد

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شهرسازي اسلامي
طراحي شهري(مكان هاي عمومي شهري)
برنامه ريزي شهري
بافت هاي تاريخي

اطلاعات تماس

mrafian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mrafian ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
00983531234545 00983536228833
اتاق مجازی