دسترسی سریع
مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه شیرازروان‌شناسی تربیتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه شیرازروان‌شناسی تربیتی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه شیرازروان‌شناسی بالینی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991401دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
13971399دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش علوم تربیتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تفکر و زبان
روش‌های آموزش و یادگیری
آمار پیشرفته
روان‌شناسی اجتماعی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آموزش و يادگيري
سلامت روانشناختي
انگيزش و هيجان

اطلاعات تماس

mehdirahimi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mehdirahimi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232163 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)