دسترسی سریع
محمد‌صالح احمدی

محمد‌صالح احمدی

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش پوشاک
13991401دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی استان
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی و عضو گروه بازدیدکنده دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی و عضو گروه بازدیدکنده دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
13951399دانشگاه جامع علمی کاربردیرئیس واحد استان یزد
13921395انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایراننایب رییس هیئت مدیره
13921393دانشگاه یزدمدیر گروه نساجی
1396-وزارت علوم، تحقیقات و فناوریعضو هیئت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کامپوزیت های پیشرفته
مکانیک شکل پذیری مواد نساجی در پوشاک
تولید پوشاک با خواص مهندسی شده
فیزیک منسوجات
اصول و مکانیزم های ریسندگی
فناوری تولید پوشاک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف طبيعي
كامپوزيت هاي تقويت شده با منسوجات هيبريد
توسعه منسوجات مقاوم در برابر ضربه

اطلاعات تماس

ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/msahmadi/fa ساختمان فنی ۳، دانشکده مهندسی نساجی، اتاق ۲۱۳
31233306 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)