دسترسی سریع
محمد‌صالح احمدی
دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

1. استخراج و بررسي پروفايل حرارتي در لباس ورزشي جهت طراحي بهينه با استفاده از دوربين حرارت

عارفه مقصودي, زهره سالمي, پدرام پيوندي, محمدصالح احمدي (1400)، دوازدهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، يزد (شماره: 25432)

2. استخراج پروفايل حرارتي در دستكش جهت طراحي بهينه با استفاده از پردازش تصوير

عارفه مقصودي, پدرام پيوندي, محمدصالح احمدي (1398)، يازدهمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي بينايي ماشين و پردازش تصوير ايران، تهران (شماره: 23524)

3. Effect of needle type and backing fabric structure on sewing needle penetration force in artificial leather

Mohammadsaleh Ahmadi, Saeedeh Rahimi (2018), Autex 2018 world textile conference, (No: 17662)

4. Effect of base cloth structure on seam strength and seam efficiency of artificial leather

Mohammadsaleh Ahmadi, Saeedeh Rahimi (2018), Autex 2018 world textile conference, (No: 17663)

5. تاثير طرح بافت و تراكم بر مقاومت پارچه هاي تاري پودي در برابر برش

محمدصالح احمدي, مرتضي ودود, مبينا شمسائي (1397)، يازدهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، رشت (شماره: 17741)

6. تاثير پارامترهاي سوزن زني بر مقاومت و ازدياد طول CBR لايه هاي ژئوتكستايل بي بافت سوزن زني كالندر شده

زهرا حاج حسيني شمس آباد, حسن آقا مشروطه, محمدصالح احمدي, محمدجواد عبقري (1397)، يازدهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، رشت (شماره: 18280)

7. شبيه سازي ضربه سرعت پايين بر روي كامپوزيتهاي تركيبي تقويت شده با الياف بافته شيشه، كربن و رزين اپوكسي

محمدحسين دهقان پورفراشاه, سعيد ابراهيمي, محمدصالح احمدي (1397)، بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مكانيك ايران، سمنان (شماره: 17724)

8. Effect of needling parameters and calendering treatment on grab tensile strength of needle-punched nonwoven geotextiles

Zahra Hajhoseini shams abad, Hasan Agha Mashroteh, Mohammadsaleh Ahmadi (2017), 17th world textile conference autex 2017, (No: 15330)

9. بررسي خواص پارچه هاي اسپيسرحلقوي تاري تحت فشار كروي

مسيح يوسف پور, محمدصالح احمدي, پدرام پيوندي (1395)، دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، اصفهان (شماره: 12002)

10. بررسي ت ثير درصد حجمي و طول الياف بر خواص خمشي كامپوزيت الياف خرما / اپوكسي

مريم غلامي, محمدصالح احمدي (1395)، دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، اصفهان (شماره: 12764)

11. مقاومت سوراخ شدگي ديناميكي در ژئوتكستايلهاي منسوج نبافته سوزن زني شده

زهرا دهقان بنادكي, حسن آقا مشروطه, محمدصالح احمدي (1395)، دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، اصفهان (شماره: 12765)

12. اثر عوامل ساختاري پارچه هاي بافته شده از نخهاي پلي استر مقاوم در برابر چاقو

نگار علامي نيا, محمدصالح احمدي, محسن هادي زاده (1395)، دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، اصفهان (شماره: 12766)

13. اندازه گيري منافذ فيلترهاي بي بافت سوزن زني شده با روش هاي ميكروسكوپي و نفوذپذيري هوا

ليلا مايلي, محمدصالح احمدي, حسن آقا مشروطه (1395)، دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، اصفهان (شماره: 12767)