دسترسی سریع
محمد‌صالح احمدی
دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

1. Dynamic puncture behavior of the calendered geotextile compound fabrics: optimization using the taguchi design of experiment

Zahra Dehghan-banadaki, Morteza Vadood, Hasan Agha Mashroteh, Mohammadsaleh Ahmadi (2021), Journal of the textile institute, 1(1), 1-9 (No: 24528)

2. Mechanical properties of synthetic leather reinforced with woven, knitted and nonwoven fabrics

Saeedeh Rahimi, Mohammadsaleh Ahmadi (2020), Indian journal of fibre and textile research, 45(), 312-318 (No: 23141)

3. Dynamic puncture modeling of polyester needle-punched nonwoven geotextile fabrics using finite element method

Mina Sabet eghlidi, Hasan Agha Mashroteh, Mohammadsaleh Ahmadi, Emad Olia (2020), Journal of the textile institute, (1), 1-10 (No: 24198)

4. Development of tri-layer breathable fluid barrier nonwoven fabrics for surgical gown applications

, Mohammadsaleh Ahmadi, Hasan Agha Mashroteh (2019), Journal of the textile institute, 2019(), 1-7 (No: 20192)

5. Effect of structural parameters on the cut resistance of para-aramid and ultra-high molecular weight polyethylene weft knitted fabrics

Alireza Mollaei, Mohammadsaleh Ahmadi (2019), Journal of the textile institute, 2019(), 1-7 (No: 20709)

6. نمانام سازي در صنعت پوشاك ايران؛ موانع و راهكارها (مطالعه موردي: شهر يزد)

بنفشه السادات عربيان, مهديه دهقان چناري, محمدصالح احمدي, پدرام پيوندي (1397)، علوم و فناوري نساجي، (8)، 51-59 (شماره: 22447)

7. خواص كششي و خمشي كامپوزيت هاي اپوكسي الياف خرما

محمدصالح احمدي, مريم غلامي, محمد علي توانايي, محمد خواجه مهريزي (1397)، علوم و فناوري كامپوزيت، 5(1)، 69-78 (شماره: 17883)

8. An investigation into dynamic puncture resistance of the polyester needled nonwoven geotextiles using video processing technique

Zahra Dehghan banadaki, Hasan Agha Mashroteh, Mohammadsaleh Ahmadi (2018), Autex research journal, 18(1), 73-79 (No: 15259)

9. Effect of oxygen plasma treatment on tensile strength of date palm fibers and their interfacial adhesion with epoxy matrix

Maryam Gholami, Mohammadsaleh Ahmadi, , Mohammad Khajeh Mehrizi (2018), Science and engineering of composite materials, 25(5), 993-1001 (No: 15657)

10. Comparison of ga0optimized viscoelastic models for the characterization of compression behavior of warp0knitted spacer fabrics

Masih Yousefpour, Mohammadsaleh Ahmadi, Pedram Payvandy (2018), Autex research journal, 2018(), 1-7 (No: 17398)

11. مروري بر خواص و ساختار البسه جراحي

فرزانه مرادي, محمدصالح احمدي, حسن آقا مشروطه (1396)، علوم و فناوري نساجي، 6(4)، 5-14 (شماره: 17935)

12. Investigation of physical models accuracy optimized by pso for determining low-velocity impact behavior of warp-knitted spacer fabrics

Masih Yousefpour, Pedram Payvandy, Mohammadsaleh Ahmadi (2017), Journal of the textile institute, 108(), 1-10 (No: 15236)

13. Experimental study on compressive flexural and fatigue behavior of warp-knitted spacer fabrics reinforced polyurethane cast elastomer composites

Masih Yousefpour, Mohammadsaleh Ahmadi, Pedram Payvandy (2017), Fibers and polymers, 18(), 1346-1352 (No: 15365)

14. Impact and flexural properties of hybrid jute/htpet fibre reinforced epoxy composites

Mohammadsaleh Ahmadi, (2017), Indian journal of fibre and textile research, 42(3), 307-311 (No: 15592)

15. مروري بر خواص مكانيكي كامپوزيتهاي پليمري تقويت شده با الياف نخل خرما

مريم غلامي, محمدصالح احمدي, محمد علي توانايي, محمد خواجه مهريزي (1396)، بسپارش، 7(1)، 82-93 (شماره: 15658)

16. Effect of geogrid aperture size and soil particle size on geogrid-soil interaction under pull-out loading

Mohammadsaleh Ahmadi, Parastu Nikbakhtmoghadam (2017), Journal of textiles and polymers, 5(1), 25-30 (No: 15118)

17. طراحي استحكام و مدول خمشي پسماند پس از ضربه با سرعت كم در كامپوزيتهاي هيبريد جوت-پلي استر اپوكسي

محمدصالح احمدي, توحيد دستان (1394)، علوم و فناوري نساجي، 5(3)، 45-50 (شماره: 12271)

18. طراحي و توليد لبا س كار براي كارگران زن كارخانه هاي پوشاك

سميرا عاصي حداد, مليحه شاكري, محمدصالح احمدي (1394)، علوم و فناوري نساجي، 16(3)، 3-8 (شماره: 12753)