دسترسی سریع
محمد‌صالح احمدی
دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

1. تعيين روش هاي مناسب اندازه گيري خواص مكانيكي محصولات ژئوسننتتيك شركت ژئو شبكه پارسيان (1396/08/01)